Архив новостей

27.04.2012

Опубликован ежегодный отчет эмитента - частного акционерного общества «Донецкая инжиниринговая группа»
 

Вих. №_____________ від 28.01.2011

На №_____________ від __________________

 

 

Про скликання позачергових Загальних зборів

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА», місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 лютого 2011 року о 1000 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3.

Порядок денний:

1. Зміна депозитарія Товариства, внесення змін до рішення про дематеріалізацію та визначення подальших дій щодо дематеріалізації акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним на дату проведення Загальних зборів, у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів призначити директора Каца Олександра Борисовича.

Довідки за тел. (062) 382-84-12.

 

Директор                                                                                                        О.Б. Кац


ПРОТОКОЛ №б/н

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА»

                       

м. Донецьк                                                                                                                       28 лютого 2011 р.

      

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА» (далі – Товариство, АТ «ДІГ») проведені 28 лютого 2011 року за адресою: 83023, місто Донецьк, вулиця Черкаська, будинок 3. Час проведення позачергових Загальних зборів: з 10 години 00 хвилин до 10 години 15 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 28 лютого 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДІГ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ «ДІГ» - 1 500.

Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів – 4 (чотири) акціонери, з яких 4 (чотири) акціонери з правом голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «ДІГ», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів – 1 500 (100,0%), за наявності кворуму не менш як 900 (60%) голосуючих акцій, тобто позачергові Загальні збори вважаються такими, що мають кворум та є правомочними.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий Загальних зборів

Кац Олександр Борисович

Секретар Загальних зборів

Бочаров Михайло Костянтинович

Лічильна комісія

Жалюк Людмила Борисівна

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Зміна депозитарія Товариства, внесення змін до рішення про дематеріалізацію та визначення подальших дій щодо дематеріалізації акцій Товариства.

 

Питання порядку денного

 

Перше питання порядку денного:

Зміна депозитарія Товариства, внесення змін до рішення про дематеріалізацію та визначення подальших дій щодо дематеріалізації акцій Товариства.

 

Слухали: Директора Кац О.Б., який запропонував акціонерам Товариства змінити депозитарія, якого було обрано на загальних зборах акціонерів, які відбулись 22.12.2010, а саме ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на ВАТ «Національний Депозитарій України» та внести відповідні зміни до протоколу рішення про дематерілізацію.

Голосували: (за зміну депозитарія Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на Відкрите акціонерне товариство «Національний Депозитарій України» та внести відповідні зміни до протоколу рішення про дематерілізацію виклавши пункт 3 в наступній редакції:

«3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

3.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний Депозитарій України».

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія А00 020227,

номер запису 1 074 105 0001 010655,

дата проведення державної реєстрації 19.05.1999 р.,

орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

3.4. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16.

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №189650, видана 19.09.2006, строк дії: 19.09.2006 – 19.09.2016):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

Постановили: змінити депозитарія Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на Відкрите акціонерне товариство «Національний Депозитарій України» та внести відповідні зміни до протоколу рішення про дематерілізацію виклавши пункт 3 в наступній редакції:

«3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій

3.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.

3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія А00 020227,

номер запису 1 074 105 0001 010655,

дата проведення державної реєстрації 19.05.1999 р.,

орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

3.4. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16.

3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №189650, видана 19.09.2006, строк дії: 19.09.2006 – 19.09.2016.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах.

 

 

Слухали: Голову Загальних зборів Каца О.Б., який запропонував акціонерам Товариства визначити, що всі подальші дії в процесі дематеріалізації акцій Товариства, в тому числі укладання договору про обслуговування емісії, депонування глобального сертифікату та ін., повинні здійснюватися з урахуванням рішень прийнятих на цих загальних зборах.

Голосували: (за визначення, що всі подальші дії в процесі дематеріалізації акцій Товариства, в тому числі укладання договору про обслуговування емісії, депонування глобального сертифікату та ін., повинні здійснюватися з урахуванням рішень прийнятих на цих загальних зборах):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

 

Постановили: визначити, що всі подальші дії в процесі дематеріалізації акцій Товариства, в тому числі укладання договору про обслуговування емісії, депонування глобального сертифікату та ін., повинні здійснюватися з урахуванням рішень прийнятих на цих загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах.

 

 

 

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення позачергових Загальних зборів від акціонерів не поступило.

 

 

Голова Загальних зборів

 

_______________

О.Б. Кац

Секретар Загальних зборів

 

_______________

М.К. Бочаров

Директор

 

_______________

О.Б. Кац

 

Вих. №_____________ від 28.02.2011

На №_____________ від __________________

 

 

Про скликання річних Загальних зборів

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА», місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 07 квітня 2011 року о 1000 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімн.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2010 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2010 рік.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним на 24 годину 01 квітня 2011 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімн.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів призначити директора Каца Олександра Борисовича.

Довідки за тел. (062) 382-84-12.

 

 Директор                                                                                                        О.Б. КацПРОТОКОЛ №б/н

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА»

                       

м. Донецьк                                                                                                                            07 квітня 2011 р.

      

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА» (далі – Товариство, АТ «ДІГ») проведені 07 квітня 2011 року за адресою: 83023, місто Донецьк, вулиця Черкаська, будинок 3, учбова кімната. Час проведення річних Загальних зборів: з 10 години 00 хвилин до 10 години 15 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 01 квітня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДІГ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ «ДІГ» - 1 500.

Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів – 4 (чотири) акціонери, з яких 4 (чотири) акціонери з правом голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «ДІГ», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів – 1 500 (100,0%), за наявності кворуму не менш як 900 (60%) голосуючих акцій, тобто річні Загальні збори вважаються такими, що мають кворум та є правомочними.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий Загальних зборів

Кац Олександр Борисович

Секретар Загальних зборів

Бочаров Михайло Костянтинович

Лічильна комісія

Жалюк Людмила Борисівна

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2010 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2010 рік.

 

Питання порядку денного

 

Перше питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.

 

Слухали: Директора Кац О.Б., який ознайомив акціонерів Товариства із річним звітом Товариства за 2010 рік та запропонував його затвердити.

Голосували: (за затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Друге питання порядку денного

Розподіл прибутку Товариства за 2010 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

 

Слухали: Директор Кац О.Б. повідомив, що за результатами діяльності у 2010 році Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 751,1 тис. грн. та запропонував розподілити цей прибуток наступним чином: 225,33 тис. грн. направити на виплату дивідендів, суму, що залишилась у розмірі 525,77 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосували: (за розподіл прибутку Товариства за 2010 рік наступним чином: 225,33 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 525,77 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: розподілити прибуток Товариства за 2010 рік наступним чином: 225,33 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 525,77 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

Слухали: Директора Кац О.Б., який запропонував виплатити дивіденди акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.04.2011 у розмірі 150,22 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів у строк з 14 квітня 2011 року до 30 червня 2011 року включно.

Голосували: (за виплату дивідендів акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.04.2011. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 150,22 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 14.04.2011. Здійснити виплату дивідендів шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів у строк з 14 квітня 2011 року до 30 червня 2011 року включно):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: виплатити дивіденди акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 14.04.2011. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 150,22 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 14.04.2011. Здійснити виплату дивідендів шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів у строк з 14 квітня 2011 року до 30 червня 2011 року включно.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Третє питання порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2010 рік.

 

Слухали: Директора Кац О.Б., який ознайомив акціонерів Товариства із звітами Дирекції та Ревізора Товариства за 2010 рік та запропонував їх прийняти до відома.

Голосували: (за прийняття до відома звітів Дирекції та Ревізора Товариства за 2010 рік):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: прийняти до відома звіти Дирекції та Ревізора Товариства за 2010 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення річних Загальних зборів від акціонерів не поступило.

 

 

Голова Загальних зборів

 

_______________

О.Б. Кац

Секретар Загальних зборів

 

_______________

М.К. Бочаров

Директор

 

_______________

О.Б. КацВих. №_____________ від 13.02.2012

На №_____________ від __________________

 

 

Про скликання річних Загальних зборів

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА», місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 березня 2012 року о 1000 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2011 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.

4. Внесення змін до статуту Товариства та їх державну реєстрацію.

 

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним на 24 годину 12 березня 2012 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.

Довідки за тел. (062) 382-84-12.

 

Директор                                                                                                        О.Б. КацПРОТОКОЛ №б/н

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА»

                              

м. Донецьк                                                                                                                                                              16 березня 2012 р.

      

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА» (далі – Товариство, АТ «ДІГ») проведені 16 березня 2012 року за адресою: 83023, місто Донецьк, вулиця Черкаська, будинок 3. Час проведення річних Загальних зборів: з 10 години 00 хвилин до 10 години 15 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 12 березня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДІГ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ «ДІГ» - 1 500.

Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів – 4 (чотири) акціонери, з яких 4 (чотири) акціонери з правом голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «ДІГ», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів – 1 500 (100,0%), за наявності кворуму не менш як 900 (60%) голосуючих акцій, тобто річні Загальні збори вважаються такими, що мають кворум та є правомочними.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий Загальних зборів

Кац Олександр Борисович

Секретар Загальних зборів

Бочаров Михайло Костянтинович

Лічильна комісія

Жалюк Людмила Борисівна 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2011 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.

4. Внесення змін до статуту Товариства та їх державну реєстрацію.

 

Питання порядку денного

 

Перше питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

 

Слухали: Директора Каца О.Б., який ознайомив акціонерів Товариства із річним звітом Товариства за 2011 рік та запропонував його затвердити.

Голосували: (за затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Друге питання порядку денного

Розподіл прибутку Товариства за 2011 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

 

Слухали: Директор Кац О.Б. повідомив, що за результатами діяльності у 2011 році Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 2 668 тис. грн. та запропонував розподілити цей прибуток наступним чином: 800,4 тис. грн. направити на виплату дивідендів, суму, що залишилась у розмірі 1 867,6 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосували: (за розподіл прибутку Товариства за 2011 рік наступним чином: 800,4 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 1 867,6 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: розподілити прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином: 800,4  тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 1867,6  тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

Слухали: Директора Каца О.Б., який запропонував виплатити дивіденди акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 27.03.2012 у розмірі 533,6 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки акціонерів у строк з 27 березня 2012 року до 30 червня 2012 року включно.

Голосували: (за виплату дивідендів акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 27.03.2012. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 533,6 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 27.03.2012. Здійснити виплату дивідендів шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки акціонерів у строк з 27 березня 2012 року до 30 червня 2012 року включно):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: виплатити дивіденди акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 27.03.2012. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 533,6 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 27.03.2012. Здійснити виплату дивідендів шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки акціонерів у строк з 27 березня 2012 року до 30 червня 2012 року включно.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Третє питання порядку денного

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.

 

Слухали: Директора Каца О.Б., який ознайомив акціонерів Товариства із звітами Дирекції та Ревізора Товариства за 2011 рік та запропонував їх прийняти до відома.

Голосували: (за прийняття до відома звітів Дирекції та Ревізора Товариства за 2011 рік):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: прийняти до відома звіти Дирекції та Ревізора Товариства за 2011 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Четверте питання порядку денного

Внесення змін до статуту Товариства та їх державну реєстрацію.

 

Слухали: Директора Каца О.Б., який запропонував акціонерам розгляд питання щодо внесення змін до статуту Товариства відкласти на майбутні загальні збори.

Голосували: (за відкладення розгляду питання щодо внесення змін до статуту Товариства на майбутні загальні збори):

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

УТРИМАЛОСЯ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Постановили: відкласти розгляд питання щодо внесення змін до статуту Товариства на майбутні загальні збори.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

 

 

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення річних Загальних зборів від акціонерів не поступило.

 


Голова Загальних зборів

 

_______________

О.Б. Кац

Секретар Загальних зборів

 

_______________

М.К. Бочаров

Директор

 

_______________

О.Б. КацВернуться к списку новостей