Архив новостей

13.03.2014

Протокол дирекции на созыв ОС 15.04.2014

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА», місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 квітня 2014 року о 1000 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.


Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2013 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2013 рік.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2014 по 14.04.2015 включно.

 

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 09 квітня 2014 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (062) 382-84-12.

 


Вернуться к списку новостей