Архив новостей

16.10.2014

Протокол дирекции на созыв ОС 18.11.2014


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА», місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 листопада 2014 року о 1000 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.


Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Зміна найменування та місцезнаходження Товариства, затвердження змін до Статуту Товариства.

3. Про державну реєстрацію.

 

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 14 листопада 2014 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (062) 382-84-12.


 


Вернуться к списку новостей