Архив новостей

10.02.2015

Протокол дирекции на созыв ОС 20.03.2015

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 березня 2015 року о 1000 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2014 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

5. Припинення повноважень членів Дирекції та обрання нових членів Дирекції Товариства.

6. Про визначення фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

7. Про укладання договорів оренди транспортних засобів та надання повноважень на їх підписання.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2015 по 14.04.2016 включно.

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 16 березня 2015 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (0629) 54-36-40.

 


Вернуться к списку новостей