Архив новостей

25.03.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості


Повне найменування емітента

  Приватне акціонерне товариство «ДІГ»

  Код за ЄДРПОУ

  23189879

  Місцезнаходження

  69089, м. Запоріжжя,  вул. Піщана, буд. 3, офіс 14

  Міжміський код, телефон та факс

  (0629) 54-36-40; (0629) 54-36-40

  Електронна поштова адреса

  deg@deg.com.ua

  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково

  використовується емітентом для розкриття інформації

  www.deg.com.ua

  Вид особливої інформації

  Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – директора Каца Олександра Борисовича, який володіє 450 акціями Товариства, на посаді перебував майже 15 років (з 19.04.2000). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 2015 р. строком на 5 років на посаду директора - Каца Олександра Борисовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2028300271) з повноваженнями згідно статуту Товариства, який володіє 450 акціями Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років перебував на посаді директора АТ «ДІГ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – першого заступника директора Дубінського Андрія Олександровича, який володіє 450 акціями Товариства, на посаді перебував майже 11,5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 2015 р. строком на 5 років на посаду першого заступника директора - Дубінського Андрія Олександровича, який володіє 450 акціями Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років перебував на посаді першого заступника директора АТ «ДІГ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – заступника директора Бочарова Михайла Костянтиновича, який володіє 300 акціями Товариства, на посаді перебував майже 11,5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 2015 р. строком на 5 років на посаду заступника директора - Бочарова Михайла Костянтиновича, який володіє 300 акціями Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років перебував на посаді заступника директора АТ «ДІГ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.03.2015 у зв’язку із закінченням строку повноважень Дирекції припинились повноваження члена дирекції – заступника директора Чернікова Сергія Миколайовича, який акціями Товариства не володіє, на посаді перебував майже 5,5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів, які почались 20.03.2015 та закінчились 23.03.2015 (в їх роботі оголошувались перерви), протокол №б/н від 20.03.2015, прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24 березня 2015 р. строком на 5 років на посаду заступника директора - Чернікова Сергія Миколайовича, який акціями Товариства не володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх 5 років перебував на посаді заступника директора АТ «ДІГ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор О.Б. Кац

 


Вернуться к списку новостей