Архив новостей

17.03.2016

Протокол дирекции на созыв ОС 18.04.2016

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2016 року о 1000 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.


Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2015 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з18.04.2016 по 17.04.2017 включно.

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 12 квітня 2016 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (0612) 28-74-47.


Вернуться к списку новостей