Архив новостей

07.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ДIГ"

2. Код за ЄДРПОУ

23189879

3. Місцезнаходження

69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, оф. 14

4. Міжміський код, телефон та факс

(0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47

5. Електронна поштова адреса

deg@deg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

deg.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендівII. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв АТ «ДIГ» (далi - Товариство) було прийнято рішення виплатити дивіденди. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивiдендiв – 03 грудня 2017 р.; дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв – 18 грудня 2017 р.; розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загальних зборів – 997,5 тис. грн.; строк виплати дивiдендiв - з 19 грудня 2017 р. до 03 червня 2018 р.; спосіб виплати дивiдендiв - безпосередньо акціонерам; порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.

З питань виплати дивiдендiв звертатися за місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47), вiдповiдальна особа – Кац О.О.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор                                                                                                                                             О.Б. Кац

07.12.2017


Вернуться к списку новостей